Kostentransparantie

Wij betrachten absolute transparantie. Onderstaand ziet u onze kosten.

Beheervergoeding
De beheervergoeding bedraagt 0,25% per kwartaal exclusief BTW over het beheerde vermogen. Deze vergoeding wordt eenmaal per kwartaal, achteraf in rekening gebracht, op basis van de portefeuillewaarde per einde van het kwartaal.


Performancefee
De performance fee bedraagt 10% exclusief BTW over de netto vermogensaanwas van de beheerde gelden van cliënt. De performance fee wordt na afloop van ieder kwartaal berekend, aan de hand van het netto resultaat, d.w.z. na aftrek van de kosten (waaronder vaste beheervergoeding, bewaarloon en transactiekosten).

De performance fee wordt alleen dan in rekening gebracht als de waarde van de portefeuille hoger is dan ooit behaald op peildatum (einde kwartaal), oftewel er wordt een high-watermark toegepast. Deze wordt gecorrigeerd voor onttrekkingen en stortingen.

 
Kosten voor handelingen op uw effectenrekening en de eventuele kosten van de indirecte beleggingen
Op uw effectenrekening worden handelingen uitgevoerd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht door de depotbank. U moet hierbij denken aan de kosten voor de transacties, servicefee. Daarnaast kan er, afhankelijk van uw risicoprofiel en gekozen beleggingsstrategie, belegd worden in effecten die kosten met zich meebrengen. Dit noemt met de kosten van de indirecte beleggingen.
De hoogte van deze kosten, handelingen en kosten van de indirecte beleggingen, zijn afhankelijk van het te beleggen vermogen en risicoprofiel.  Indicatief zijn deze kosten 0,80% op basis van een te beleggen vermogen van €100.000 en Neutraal risicoprofiel.

Kostentransparantie
Voorafgaand aan de start van een vermogensbeheerrelatie wordt er een op maat gemaakt overzicht opgesteld inzake de kostentransparantie. In dat overzicht treft u de kosten behorend bij uw te beleggen vermogen, depotbank, beleggingshorizon en risicoprofiel. Bijgaand treft u een voorbeeld aan.

Om een schoon vergelijk te hebben met andere dienstverleners is het belangrijk te weten wat de verborgen kosten zijn. Deze worden vaak niet vooraf inzichtelijk gemaakt.

Kapelanieplein 15374 BX, Schaijk
U bent ook welkom aan de Dorpsstraat 27 te Vught

  • Email: info@findexvb.nl
  • Telefoon: 0486 - 700215

 

Openingstijden

Wij zijn geopend op:

maandag tot en met vrijdag
08.30 - 17.30 uur

zaterdag en zondag
gesloten